Invent

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Het In-vent

People
Innovation
Profit


gaat helaas niet door
wegens gebrek
aan voldoende
inschrijvingen.

Kennis uitwisselen op ICT-gebied met andere IT-specialisten?
Op een gezellige manier ervaringen uitwisselen met collega’s uit de regio?
Kom dan naar een van onze Invent bijeenkomsten!


Invent organiseert evenementen (Invents) tegen gunstige prijzen, speciaal voor ICT-kenners uit Zeeland e.o.


Waarom Invent?
Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Zowel in organisaties als op het technische (IT-)vakgebied. Hierdoor is het vaak lastig te focussen op datgene wat er nu echt toe doet; of gaat doen.
Met Invent brengen we bedrijven en mensen bij elkaar die een duidelijke affiniteit hebben met het ICT-vakgebied . Belangrijke speerpunten van de bijeenkomsten zijn: samenwerking, discussie en interactie,. Maar ook creatie en innovatie door IT-ers komt aan bod. De onderwerpen lopen van technologische ontwikkelingen tot personele zaken en opleidingen. Veelzijdig en vakgericht dus!

Geen gewone netwerkbijeenkomst!
In-vents zijn geen standaard bijeenkomsten. Met de Inventactiviteiten willen we een brug slaan tussen vraag, aanbod, kennis en ervaring. Daarnaast bieden we leveranciers de mogelijkheid om hun toegevoegde waarde aan te tonen. Het is daarbij niet toegestaan dat leveranciers achteraf -zonder toestemming- bellen om diensten aan te bieden.


Hoe vaak een Invent
Twee keer per jaar organiseert Invent een bijeenkomst en afhankelijk van de behoefte worden ook losse activiteiten georganiseerd. Uw Inbreng wordt daarbij zeer op prijs gesteld! Natuurlijk biedt dit platform ook de uitgelezen mogelijkheid om op een gezellige manier kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met uw collega’s en lokale leveranciers.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu